หลักสูตรระยะสั้นที่ผู้ประกอบการน่าไปลงเรียน

การได้ไปลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรหาโอกาสเข้าไปลงเรียนสักคอร์สหนึ่งต่อปี เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ รับความรู้ใหม่ แนวทางการบริหารธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียนด้วยกับ หรือ ผู้เรียนกับอาจารย์ให้มากขึ้นด้วย ว่าแต่ตอนนี้มีหลักสูตรอันไหนน่าสนใจกันบ้าง วันนี้เราหยิบมาให้ได้ลองไปติดต่อสอบถามกันดังนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

เริ่มกันที่ศูนย์ทางด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อว่า CONC(Thammasat consulting networking and coaching center) ที่มีหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเยอะแยะมากมายแต่ที่เราเลือกมาคือ โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับความรู้ใหม่ จากวิทยากรชั้นนำของประเทศ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ กับการทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วย  ระยะเวลาอบรมประมาณ 177 ชั่วโมง อบรมเฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่ 9.00-16.00 น. กับราคาตลอดหลักสูตรประมาณ สองแสนบาท รับผู้เข้าศึกษาต่อรุ่นอยู่ที่ 45 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาทางฝั่งของจุฬากันบ้าง หลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจอาจจะไม่เยอะเท่าไร แต่มีหลักสูตรที่น่าสนใจอยู่ก็คือ หลักสูตร Micro MBA เป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาประมาณ 36 ชม. เนื้อหาจะเกี่ยวข้องการบริหารธุรกิจตามศาสตร์แขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชี วันเวลาที่ใช้สำหรับการเรียนคือ เรียนตอนเย็นตั้งแต่ 18.00-21.00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (อาจจะมีวันอื่นแทรกบ้างเป็นบางครั้ง) ส่วนค่าธรรมเนียมในการเรียนอยู่ที่ 16,000 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่นี้มีหลักสูตรระยะสั้นแบบ 4 เดือนภายใต้ชื่อโครงการว่า iLead Program ไว้ให้ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการไปลงเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมกัน โดยที่นี่จะเน้นไปที่การยกระดับองค์กรจากดาวรุ่ง ให้เป็นดาวเด่นในธุรกิจนั้น หลักสูตรจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มคือด้านการออกแบบ ด้านเทคโนโลยี ด้านลีน(การทำให้กระบวนการกระชับและสูญเปล่าน้อยที่สุด) ด้านทรัพยากรมนุษย์ พร้อมกับวิทยากรที่เต็มไปด้วยความรู้และมุมมองใหม่ที่ช่วยเปิดมุมมองด้านการบริหารธุรกิจให้ได้มากขึ้น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หากจะพูดถึงการพัฒนาในด้านบริหารธุรกิจ ที่นิด้า ถือว่าน่าสนใจเลย ที่นี่มีหลักสูตรระยะสั้นอย่างมากมายและหลากหลายทั้งในเรื่องของการบริหารธุรกิจ และ สัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับภาครัฐ แต่หลักสูตรระยะสั้นที่เราเลือกมานี้ชื่อว่า หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน หลักสูตรใช้เวลาไม่นาน 3 วันเท่านั้นเอง อบรมตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 7,500 บาท เนื้อหาจะว่าถึงโอกาสและผลกระทบของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ การพัฒนาบุคลากร และการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับอาเซียน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพกันบ้าง ที่นี่มีหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับผู้บริหารหรือเจ้าของที่น่าสนใจอยู่หลักสูตรหนึ่งก็คือ หลักสูตร CBELP ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ จุดเด่นก็คือนอกจากจะได้เรียนที่ไทยแล้ว ยังได้บินลัดฟ้าไปเรียนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถึง BABSON College แมสซาซูเซตส์ ประเทศอเมริกาโน่นเลย พร้อมกับได้เจอวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากที่นั่นด้วย ค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 365,000 บาท

จากตัวอย่างที่เราคัดมาให้เลือกกัน หากใครสนใจหลักสูตรระยะสั้นของที่ไหนก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลจากช่องทางต่างๆของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลย ส่วนตัวมองว่าการเข้าไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นแบบนี้เหมาะสมกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเจ้าของกิจการอย่างแน่นอน ได้ความรู้ด้วย ได้เพื่อนใหม่ด้วย

Comments

comments