5 เทคนิค พัฒนาบุคคลากรให้เป็นเลิศ

บุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้พนักงานรับทราบว่าตนเองมีคุณค่า และรู้สึกรักองค์กร ตั้งใจทำงานอย่างทุ่มเท และพร้อมที่อยากจะเติบโตไปกับองค์กร วันนี้เรามีเทคนิคพัฒนาบุคลากร ภายในองค์กรมาฝากกัน ซึ่งเทคนิคเหล่านี้จะช่วยพัฒนาและนำพาองค์กร ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ตามกำหนด รวมไปถึงการสร้างขวัญกำลังใจ และยังเป็นแรงผลักดันให้พนักงานหรือทีมงานนั้นเก่ง และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น

1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ในช่วงที่มีการประชุม ควรให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นมากกว่านั่งเงียบและรับฟังเพียงฝ่ายอย่างเดียว ควรฝึกด้วยวิธีการ ส่งเสริมการเปิดโอกาส รับฟังความคิดใหม่ๆ หรือร่วมกันเบรนสตรอมความคิด ให้พนักงาน หรือทีมงานกล้าแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมเสนอไอเดีย และแชร์เทคนิคใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน เพราะการเปิดรับฟังไอเดียใหม่ๆ ถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ได้เพิ่มความคิดหรือไอเดียแนวใหม่ เพื่อสร้างความหลากหลายในส่วนของการทำงาน อีกทั้งหากความคิดของพนักงานได้รับการยอมรับ ยิ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่เขาอีกด้วย

2. ให้โอกาสพนักงานได้ตัดสินใจ

การพัฒนาบุคลากรในด้านการทำงานต้องลองมอบอำนาจให้ได้ลองตัดสินใจ เป็นผู้นำหรือเป็นเจ้าของผลงานนั้นด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องดูว่างานที่จะให้ทำนั้นเหมาะสมกับพนักงานท่านนี้หรือไม่ ต้องรับรู้ถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนของพนักงานเสียก่อน ซึ่งหากมอบหมายไปแล้วนั้น เกิดทำงานผิดพลาดขึ้นมาก็อย่าเพิ่งตำหนิ แต่ให้เขาได้ลองเรียนรู้ใหม่ และหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองอีกครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้กล้าตัดสินใจ ได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

3. รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เป็นการแสดงออกถึงความเคารพในความคิดเห็นของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการับฟังความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ หรือไอเดียต่าง ๆ เพราะพนักงานแต่ละคนจะมีความชำนาญงานมากที่สุดในสายงานที่ได้รับผิดชอบ การที่ได้รับฟังและพูดคุยกับพนักงานเป็นการเปิดใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไข ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองไม่ด้อยค่า และสามารถกล้าแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งบางกรณีนั้น คุณอาจจะได้ไอเดียดีๆ หรือ เทคนิคดีๆ ในการแก้ปัญหา ให้กับธุรกิจของคุณแล่นฉิวก็เป็นได้

4. ชื่นชมผลงานของพนักงาน

พนักงานทุกคนต้องการเป็นที่ยอมรับขององค์กรจากงานที่เขาทำอยู่ เมื่อพนักงานได้รับคำชื่นชมหรือรางวัลตอบแทนจากสิ่งที่เขาได้ทำนั้น จะเป็นตัวช่วยอย่างดีที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำงานมากขึ้น ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นผลดีกับพนักงานคนอื่นที่จะได้เห็นถึงผลลัพธ์และเอาเป็นแบบอย่าง ซึ่งจะนำพาองค์กรให้โตแบบก้าวกระโดด

5. เปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

องค์กรควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองเรียนรู้ทักษะ การทำงานแนวใหม่ การได้รับความรู้จากสิ่งใหม่ รวมไปถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานให้ประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรไปอีกนานๆ และสามารถทำงานได้ในทุกด้าน เพราะผ่านการเรียนรู้มาแล้วนั้นเอง

Comments

comments