บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี และ พลอากาศเอก จอมรุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อข้าราชการทหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวคิดเพื่อบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลา 5 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุตรหลานข้าราชการกำลังพล เพื่อเปลี่ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามปรัชญา TMB Make THE Difference ณ กองทัพอากาศ

Comments

comments