นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ในนามบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (ที่ 4 จากขวา) และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Comments

comments