รอสอะตอม และ ไคเนติคส์ ร่วมก่อสร้างเครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนในประเทศไทย

บริษัทพลังงานนิวเคลียร์รอสอะตอม ซึ่งเป็นบริษัทนิวเคลียร์ของประเทศรัสเซีย และบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมก่อสร้างเครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนและห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีกัมมันตรังสีสำหรับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) หลังจากขั้นตอนการประมูลราคาที่จัดทำขึ้นโดย สทน

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยเนื้อที่มากกว่า 5400 ตารางเมตร มีเครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคตรอนและห้องปฏิบัติการวิจัยสำหรับใช้ผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี เพื่อพัฒนาทางการแพทย์และเป้าหมายอื่นๆ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการวิจัยจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีรังสีและนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินงานได้ภายใน 3.5 ปี

ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไคเนติคส์ กล่าวว่า “ปัจจุบันไอโซโทปทั้งหมดของ SPECT ในประเทศไทยถูกนำเข้าจากต่างประเทศ โดย ไอโซโทป PET บางชนิดสามารถผลิตได้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย แต่ปริมาณที่ผลิตได้ยังคงไม่เพียงพอ ดังนั้นเครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคตรอนใหม่ที่จัดหาโดยบริษัทหุ้นส่วนรัสเซียของเรา จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถผลิตไอโซโทปได้เอง เพื่อใช้ช่วยชีวิตและพัฒนานวัตกรรมในประเทศของเรา” ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล กล่าวต่อไปว่าโครงการนี้จะช่วยการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

เครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคตรรอน MCC-30/15 มีกำลัง 30 MeV ที่รอสอะตอมก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโครงการดังกล่าว เครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนนี้จะใช้ในการผลิตไอโซโทป PET และ SPECT สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ เนื้องอก และระบบประสาทที่ถูกต้อง ในหลายๆ กรณี การใช้ไอโซโทป PET และ SPECT เป็นวิธีการเดียวที่จะช่วยกำหนดการรักษาที่เหมะสม

“เรารู้สึกเป็นเกียรติสำหรับความไว้วางใจจากคู่ค้าชาวไทยและลูกค้าของเราในด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์รัสเซียของรอสอะตอม ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมมากกว่า 70 ปี รวมถึงการออกแบบและการผลิตโซลูชั่นยารักษาโรคด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมีโรงงานผลิตไอโซโทปกัมมันตรังสี 14 แห่งในประเทศรัสเซียนายอิกอฟ ซีมอนอว หัวหน้าของรอสอะตอมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

การอ้างอิง

บริษัทพลังงานนิวเคลียร์ รอสอะตอม เป็นบริษัทนิวเคลียร์ของประเทศรัสเซียที่มีประสบการณ์มากกว่า 70 ปี ในด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประกอบด้วยสถาบันและบริษัทอุตสาหกรรมนิวเคลียร์มากกว่า 350 แห่ง เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการก่อสร้างโรงฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระดับโลก ตั้งแต่การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมจนถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ด้วยการเอาใจใส่ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากรายงานประจำปี บริษัท รอสอะตอม มีการลงทุนด้านโครงการวิจัยจะพัฒนาคิดเป็น 4.5% เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศรัสเซียได้ถูกใช้ในการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์วิจัยมาแล้วมากกว่า 120 แห่งทั่วโลก

สำนักงานของรอสอะตอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยให้การช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัท รอสอะตอม ในภูมิภาคนี้ให้ทำงานได้อย่างประสบผลสำเร็จ

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยมีเป้าหมายเป็นผู้บริการโซลูชันครบวงจรในสาขาวิศวกรรมและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปี ในตลาด ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในภาครัฐและเอกชน การก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ของ บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ดีที่สุดในอนาคต

Comments

comments