ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิลลิเมด จำกัด มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิลลิเมด จำกัด มอบทุนให้นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 ทุน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบแพทย์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการรับมอบทุน

Comments

comments