นิสิต MBA 2017 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาจารย์ผู้สอน ในโอกาสเปิดเทอมภาคเรียนที่ 3 ของปีการศึกษา ดังนี้ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ชนวีร์ สุภัทรเกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปฏิบัติการและเทคโนโลยี พร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับวิชาเรียนต่างๆ ในภาคเรียนการศึกษาดังกล่าว

Comments

comments