คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นำโดย นางหทัย ศิริวิริยะกุล ผู้ก่อตั้ง อ.กนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล และ ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ อธิการบดีกิตติคุณ และ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดี ร่วมงานวันครบรอบสถาปนา 20 ปี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและ 37 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ โดยในงานดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 512 ทุน คิดเป็นทุนการศึกษากว่า 5 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา – ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม”

Comments

comments