แพทย์หญิง มัลลิกา ผังเมืองดี อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมงานเสวนาสุขภาพดีกับคุณโบว์ เบญจศิริ เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวั งโรคติดเชื้อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ วัณโรค งูสวัด และการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่ วไปเข้าฟังจำนวนมาก ณ OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

Comments

comments