สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ตอกย้ำแนวคิด “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์ โดยผ่านกิจกรรม “หาร 2 Talks” ยกโมเดลธุรกิจ ‘Sharing Economy’ เป็นแบบอย่างของการใช้ร่วมกัน พร้อมทั้งแนะนํา ให้ประชาชนหันมาใช้ร่วมกัน กล้าคิด กล้าทํา กล้าเปลี่ยน เพื่อประหยัดพลังงาน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้กล่าวถึง ที่มาของกิจกรรม “หาร 2 Talks” ว่า “โครงการรวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” ในปีนี้ สนพ. ได้จัดทําคลิปหนังสั้นเรื่อง “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์” เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยคลิปนี้ได้ดึงเอาพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันที่มีความเป็น ปัจเจกและใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันมากขึ้น ทําให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วย พร้อมทั้ง สอดแทรกการกระตุกให้ฉุกคิดในการประหยัดพลังงาน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากโลกออนไลน์เป็นอย่างดี และได้มีการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปหนังสั้นอย่างมากมายเช่น การใช้ร่วมกันจะประหยัดได้จริงหรือ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอกย้ำ แนวคิด “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์” สนพ. จึงได้จัดกิจกรรม “หาร 2 Talks” โดยนําหลักแนวคิด “Sharing Economy ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการใช้ร่วมกันที่ทําให้เกิดการประหยัดพลังงาน

กิจกรรม “หาร 2 Talks จัดขึ้นเพื่อกระตุกให้ฉุกคิดถึงการใช้ร่วมกันที่จะทําให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยงานทอล์คครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้และนักธุรกิจรุ่นใหม่มาแชร์ประสบการณ์ ในเรื่องของ Sharing Economy นําโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นที่ร่วมทอล์คในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวสู่ Digital Hype & Hope”,

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อภิราม สีตกะลิน กรรมการผู้จัดการ Park2GO
คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต เจ้าของความคิดทางเดียวกันไปด้วยกัน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Liluna”
คุณอมฤต เจริญพันธ์ กรรมการผู้จัดการ HUBBA Thailand

คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต เจ้าของความคิดทางเดียวกันไปด้วยกัน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Liluna” บริการ Car Pooling, คุณอมฤต เจริญพันธ์ กรรมการผู้จัดการ HUBBA Thailand ผู้บุกเบิก Co – Working Space คนแรกของไทย, คุณอภิราม สีตกะลิน กรรมการผู้จัดการ Park2GO สตาร์ทอัพไฟแรงที่จะทําให้ทุกที่จอดรถได้กับบริการ “จองก่อนจอด” นอกจากนี้แล้วยังได้นักพูดชื่อดังอย่าง ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ที่มาชวนผู้ฟังร่วมสร้างวัฒนธรรม “ลดใช้พลังงาน ด้วยการใช้ร่วมกัน” และการแสดงสุดพิเศษ “แร็พหาร 2” โดยศิลปิน Urboy TJ อีกด้วย

การใช้ร่วมกันในรูปแบบ Sharing Economy เป็นแนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงาน และนําทรัพยากรที่มีอยู่ มาแบ่งปันเพื่อทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกๆ คน นําพาไปสู่ Sharing Society ซึ่งจะช่วยทําให้เกิดการลดใช้พลังงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สําหรับผู้ที่พลาดงานทอล์คแห่งปีอย่าง “หาร 2 Talks สามารถรับชมบรรยากาศย้อนหลังได้ที่ Facebook Page : www.facebook.com/eppohan2 และสามารถติดตามกิจกรรม และสาระดีๆ ของ “โครงการรวมพลังหาร 2 ประหยัด ชัวร์” ได้ทุกช่องทางทั้ง website : www.eppohan2.com, Facebook Page : www.facebook.com/eppohan2, instagram : Instagram/eppohan2 และ Youtube : eppohan2

Comments

comments