บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์  จำกัด (SCBS) จัดงานสัมมนาให้ความรู้นักลงทุนสถาบันในประเทศ หัวข้อ “แนวโน้มและโอกาสการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมใน EEC”  นำเสนอข้อมูลเชิงลึกถึงแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และโอกาสและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจรีพร จารุกรสกุล  (ที่ 2 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายอรรถวิทย์ เฉลิ มทรัพยากร ( ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์  (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  โดยมี นายเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงาน วิจัย และ นางสิริการย์  กฤษฏิ์นิพัทธ์ (ขวาสุด)  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์  จำกัด เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Comments

comments