เดลล์ อีเอ็มซี เพิ่มขีดความสามารถการปกป้องคุ้มครองข้อมูล เล็งช่วยลูกค้าให้สามารถปกป้องและจัดการข้อมูลในโลกแห่งมัลติ-คลาวด์ได้ดียิ่งขึ้น

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศเพิ่มขีดความสามารถใหม่ ให้กับสายผลิตภัณฑ์ Data Domain และ Integrated Data Protection Appliance – IDPA สตอเรจสำหรับการปกป้องข้อมูลขององค์กร ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความยืดหยุ่นและมูลค่าให้กับองค์กรที่ ขยายขีดความสามารถในการรองรับการทำงานร่วมกับมัลติ-คลาวด์ ไปจนถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงดังกล่าวยังช่วยให้องค์กรธุรกิจขนาดกลางและสำนักงานระยะไกลขององค์กรขนาดใหญ่มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการรับการปกป้องคุมครองข้อมูลในระดับเดียวกับหน่วยงานเอนเทอร์ไพรซ์ ขนาดใหญ่

จากข้อมูลของไอดีซี 92 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรธุรกิจต่างอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานบนระบบคลาวด์ ขณะที่ 64 เปอร์เซ็นต์ตอบรับการทำงานบนมัลติ-คลาวด์ และด้วยการผสมผสานคลาวด์ที่ แตกต่างเข้าด้วยกัน การปกป้องคุ้มครองข้อมูลในทุกเวิร์กโหลดในขณะที่การปฏิบัติ ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกลายเป็นความท้าทายที่มี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรหลายแห่ง ในความเป็นจริง จากการศึกษาที่จัดทำโดยไอดีซี สำหรับเดลล์ อีเอ็มซี การให้การสนับสนุนข้ามผ่ านระบบคลาวด์คือสิ่งที่ยังไม่ พอเพียงในการปกป้องข้อมูลในการปฏิรูปทางด้านไอทีที่เป็นที่ตระหนักสูงสุด เดลล์ อีเอ็มซีตระหนักถึงความท้าทายนี้ และเดินหน้าในการขยายขีดความสามารถของอุปกรณ์ในการปกป้องคุ้มครองข้อมูล เพื่อช่วยให้ลูกค้าให้ สามารถลดความเสี่ยง พร้อมทั้งปกป้องทรัพย์สินที่มี ค่ามากที่สุดซึ่งก็คือดาต้าในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมัลติ-คลาวด์

ความสามารถด้านมัลติ-คลาวด์
ระบบปฏิบัติการ Data Domain OS 6.2 และ IDPA 2.3 ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการขยายการปกป้องข้อมูลไปยังพับบลิคคลาวด์ ด้วย Cloud Tier ที่ปรับปรุงเพื่อรองรับทั้ง Google Cloud Platform และ Alibaba Cloud ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลในระยะยาว นี่คือส่วนเสริมเพื่อรองรับแพลตฟอร์มที่ให้บริการอยู่แล้วทั้ง AWS Microsoft Azure Dell EMC Elastic Cloud Storage ไปจนถึง Virtustream Ceph IBM Cloud Open Storage AWS Infrequent Access  Azure Cool Blob และ Azure Government Cloud นอกจากนี้เครื่องมือประมาณการพื้นที่ว่างใหม่สำหรับ Cloud Tier ช่วยให้การจัดการความจุมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในสถานที่และพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

เดลล์ อีเอ็มซียังรองรับผู้ให้บริการพับบลิค คลาวด์สำหรับ Data Domain Virtual Edition (DDVE) เพื่มขึ้นด้วย ซึ่งให้การปกป้องข้อมูลด้วยการกำหนดโดยซอฟต์แวร์ (software defined data protection) ทั้งระบบคลาวด์ภายในองค์กร (on-premises) และบนพับบลิค คลาวด์ ต่อไปยัง AWS GovCloud Azure Government Cloud และแพลตฟอร์ม Google Cloud ซึ่งส่วนนี้ได้เสริมเข้าไปยังแพลตฟอร์มที่รองรับ AWS S3 และ Azure Hot Blob เรียบร้อยแล้ว ช่วยให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปกป้องในระดับเดียวกันภายในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่กำลังเติบโตตามที่ได้รับจากอุปกรณ์ Dell EMC

นอกจากนี้ การกู้คืนความเสียหายจากคลาวด์ (Native Cloud Disaster Recovery) ยังพร้อมรองรับการทำงานของ IDPA ทั้งตระกูล ช่วยให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าสามารถ failover ในอัตราค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพไปยังสภาพแวดล้อมคลาวด์ในแบบ end-to-end orchestration ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแบกรับค่ าใช้จ่ายและการจัดการด้านการตั้งค่าและการบำรุงรักษาไซท์ สำรองเพื่อการกู้คืนระบบ อีกทั้งยังสามารถ failover ไปยังพับบลิค คลาวด์ได้อย่างง่ายดายในกรณี ของที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ และการ failback เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข ด้วยการขยายเพิ่มเติม Data Domain และ IDPA models ทั้งหมดรองรับ AWS รวมไปถึง VMware Cloud on AWS และ Microsoft Azure for Cloud Disaster Recovery

องค์กรธุรกิจจะได้รับความสบายใจจากการที่อุปกรณ์ การปกป้องคุ้มครองข้อมูลของเดลล์ อีเอ็มซี ให้ทั้งความทันสมัย ทั้งยูสเซอร์ อินเทอร์เฟสที่ง่ายต่อการจัดการ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถจัดการอุปกรณ์ Data Domain และ DDVE พร้อมๆ กันได้อย่างง่ายดาย ทั้งแบบ on-premises หรือบนพับบลิค คลาวด์ จากยูสเซอร์ อินเทอร์เฟสเดี่ยวด้วย Data Domain Management Center

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การอัพเดตที่เกิดขึ้นสำหรับตระกูล IDPA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับ Instant Access รวมทั้งกู้คืนทันทีด้วยแคชข้อมูล (data cache) ที่ได้รับการปรับปรุงที่ส่งผลต่อข้อมูลทั้อินพุท/เอาท์พุทต่อวินาที (IOPS) มากขึ้นถึงสี่เท่า ส่งมอบ IOPS ได้สูงถึง 40,000 IOPS ด้วยความหน่วงเพียง 20 มิลลิวินาที (milliseconds)

เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ Data Domain ยังช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลจากอุปกรณ์ on-premises พร้อมทั้งเรียกคืนจากพับบลิคคลาวด์ต่างๆ ได้เร็วขึ้น ด้วยการปรับปรุงเพื่อการทำงานที่ ดีขึ้น องค์กรธุรกิจสามารถกู้คืนข้อมูลด้วยเวลาที่เร็วกว่าเดิมถึงสองเท่าครึ่งจากอุปกรณ์ Data Domain รวมทั้งสามารถเรียกคืนข้อมูลด้ วยความเร็วที่สูงกว่าเดิมถึง 4 เท่าจากคลาวด์ไปยังอุปกรณ์ Data Domain

ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับองค์กรขนาดกลาง
ทางเลือกและความสามารถในการปรับเพิ่มขนาดได้คือสิ่งที่มี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ต้องการการปกป้องคุ้มครองข้อมูลบนคลาวด์ในระดับเดียวกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ นอกเหนือจากการอัพเดทด้านประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว Data Domain DD3300 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระดับ 2U ที่ได้รับการอกแบบมาเป็นพิ เศษสำหรับองค์ กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มี ออฟฟิสในพื้นที่ห่างไกล ยังมีการปรับปรุงในส่วนของฮาร์ ดแวร์ใหม่อีกด้วย โดย DD3300 มาพร้อมความสามารถด้านความจุเพิ่มเติมถึง 8 เทอราไบท์ (TB) ที่สามารถขยายเพิ่มได้ถึง 32 เทอราไบท์ (TB) นอกจากนี้ DD3300 ยังมาพร้อมความสามารถในการเชื่ อมต่อเครือข่ายที่เร็วขึ้น พร้อมการรองรับสำหรับ 10GbE และตัวเลือกการสำรองข้อมูลเพิ่ มเติมสำหรับอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลเทปเสมือน หรือ virtual tape libraries (VTL) บนโครงข่าย Fiber Channel ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้องค์ กรขนาดกลางมีโซลูชันการปกป้องข้ อมูลที่เปิดใช้งานระบบคลาวด์ สามารถเติบโตได้ตามความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงไป

“ในฐานะของผู้นำอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ปกป้องคุ้มครองข้อมูล เดลล์ อีเอ็มซีมุ่งมั่นที่จะส่งมอบนวัตกรรมในสายผลิตภัณฑ์ด้านการปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนและปรับปรุงการใช้งานของลูกค้าในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมัลติ -คลาวด์” เบธ ฟาเลน ประธานด้านการปกป้องคุ้มครองข้อมูล เดลล์ อีเอ็มซี กล่าว “อุปกรณ์ของเราทั้งทรงพลัง ทั้งง่ายต่อการจัดการ และยังให้กลายเป็นเรื่องง่ายต่อการขยายไปสู่พับบลิค คลาวด์ด้วยความสามารถของ native cloud”

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Alibaba Cloud และแพลตฟอร์ม Google Cloud ในฐานะของพับบลิคคลาวด์ใหม่ที่เราสนับสนุน แพลตฟอร์มทั้งสองช่วยเติมเต็มการนำเสนอระบบ Cloud Tier ของเดลล์ อีเอ็มซีให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพับบลิค คลาวด์ในระยะยาว” อเล็กซ์ เล รองประธานฝ่ายการขาย โซลูชั่นด้านการปกป้องคุ้มครองข้อมูล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และประเทศญี่ปุ่น เดลล์ อีเอ็มซี “ส่วนขยายของระบบนิเวศด้านคลาวด์ของเรา ที่รวมเข้ากับส่วนเสริมของฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานบนคลาวด์ (cloud-ready) จะช่วยแปลงไปสู่ทางเลือกที่ มากขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา จากการที่พวกเขาดำเนินการปรับปรุงให้ระบบการคุ้มครองข้อมูลมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงมองหาระบบที่ จะมาทดแทนแอปพลิเคชันการสำรองข้อมูลแบบเดิม”

“ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานของเรากับเดลล์ เอ็มซี สามารถเห็นได้จากความสำเร็จอย่างมากมายในการดำเนินการด้านธุรกิจของเรา เราได้รับประสบการณ์ด้านการประหยัดต้นทุน การได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่ เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม ไปจนถึงการสำรอง ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการใช้ Dell EMC Data Domain และ IDPA” จอห์น แมคฟอลล์ รองประธานอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีองค์กร จาก Security Service Federal Credit Union กล่าว “ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่ออรวมเข้ากับความจริงที่ว่าข้อมูลของเราปลอดภัยและมั่นคงช่วยให้ พวกเรานอนหลับได้อย่างสบายใจ”
“ความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลถือเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานของความพยายามในการทำการปฏิรูปไปสู่ดิจิทัลที่ หลายองค์กรธุรกิจจะเริ่มต้ นดำเนินการภายในปี 2563” ฟิล กู๊ดวิน ผู้อำนวยการด้านการวิจัยของไอดี ซี กล่าว “อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นด้วยวัตถุ ประสงค์ในการสำรองข้อมูลอย่าง Dell EMC Data Domain และ Integrated Data Protection Appliance ได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของความพยายามในการปรับปรุงความพร้อมใช้ของข้อมูล โดยระบบให้การสำรองข้อมูลที่ รวดเร็วและเชื่อถือได้มากกว่าเดิม พร้อมด้วยความล้มเหลวของการทำงานที่ลดน้อยลงกว่าทางเลือกของการปกป้องคุ้มครองอื่นๆ ที่มีอยู่ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการสนับสนุนการกู้คืนข้อมูลที่ รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมในกรณี ของการสูญเสียซึ่งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรขององค์กร”

ความพร้อมในการวางตลาด:
ระบบปฏิบัติการ Dell EMC Data Domain 6.2 และ Dell EMC IDPA 2.3 พร้อมทั้งส่วนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Data Domain DD3300 พร้อมทำตลาดแล้วในทันทีผ่านทางเดลล์ อีเอ็มซีและพันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง

Comments

comments