เอสซีจี มอบรางวัลการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ R&D Director and Emerging Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบรางวัลให้กับ นายคริษฐ์ ศุภวัฒนกุล หนึ่งในสมาชิกทีม Cheewid จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นทีมผู้ชนะรางวัล Thailand Track Winner ในการแข่งขันแผนธุรกิจระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษาจากทั่วโลก ทั้งนี้ได้นำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างผลกระทบทางบวกในประเทศไทย โดยมีการให้บริการเครื่องมือที่จำเป็นตั้งแต่การจัดหารายได้ไปจนถึงการรับสมัครงานสำหรับองค์กร โดยได้รับเงินรางวัล  2,500 ดอลล่าร์สหรัฐ ณ ห้องศศินทร์ ฮอลล์  สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์

Comments

comments