นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS (ที่สองจากขวา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่สองจากซ้าย) เพื่อความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลและกิจการอื่นๆ โดยมี ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวั ตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ซ้ายสุด) และนายอภิชาต นุชประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (ขวาสุด) เข้าร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Comments

comments