หลังจากได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เมืองซีอานแล้วตามกำหนดการ CIPG TRIP ได้นำคณะสื่อมวลชนไทยไปศึกษางานอนุรักษ์ธรรมชาติที่เมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศและเป็นต้นแบบของเมืองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ประสบความสำเร็จ แม้แต่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็ได้มาเยือนพร้อมมอบภารกิจสำคัญไว้เมื่อปี 2016

มณฑลชิงไห่อยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ธิเบต เหนือระดับน้ำทะเล 2,300 เมตร มีเนื้อที่ 720,000 ตร.กม. เนื้อที่ใหญ่อันดับ 4 ของจีน ประชากร 6 ล้านคน เฉลี่ยพื้นที่ 8 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 6 ชนเผ่า คือ ฮั่น หุย มองโกล ซ่าลา ทิเบต ถู่ มีทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและพุทธ แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

เมืองซีหนิงซึ่งเป็นเมืองเอกของชิงไห่มีประชากร 2.2 ล้านคน รวมเมืองเล็กใกล้ๆ มีแค่ 3.7 ล้านคน พื้นที่ว่างอีกเยอะ เพราะอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง แต่ละปีปริมาณน้ำฝนสะสมน้อยมาก ขาดแคลนน้ำ มีความพยายามปลูกป่าเพิ่ม ปรับสภาพพื้นที่ให้มีสีเขียวมากขึ้น จนปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวมากถึง 34% เป็นผลงานดีเด่นของเมือง

ที่ชิงไห่มีอุทยานแห่งชาติซันเจียงหยวน เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำ 3 สาย (The Three Great Rivers) คือ แม่น้ำฮวงโห (หรือหวงเหอ ก็คือแม่น้ำเหลือง) แม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำหลานชาง (หรือล้านช้าง ก็คือ แม่น้ำโขง) โดย 17% ของต้นน้ำแม่โขงเกิดที่มณฑลชิงไห่

เป้าหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวจีนและต่างชาติมุ่งหน้าไปชมคือ “ทะเลสาบชิงไห่” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีขนาดกว้างใหญ่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร เห็นว่าทำถนนวิ่งรอบทะเลสาบความยาวรวม 360 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,196 เมตร สาเหตุของความเค็มก็เพราะมีแร่โพแทสมเซียมเยอะมากในบริเวณทะเลสาบกว่า 145 ล้านตัน

ภาพของทะเลสาบชิงไห่ที่ปรากฏเมื่อไปถึงคือผืนน้ำกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา เหมือนมองออกไปยังท้องทะเลและมหาสมุทร ขณะที่เบื้องบนคือท้องฟ้าที่มีสีฟ้าสดใส มีกลุ่มเมฆรูปแบบสวยงามกระจายเต็มท้องฟ้า ส่วนอากาศที่นี่คุณสามารถสูดได้เต็มปอดแบบไร้มลพิษ

ต้องขอขอบคุณ CIPG และ China Report ASEAN ที่ให้โอกาสเรามาเก็บเกี่ยวความรู้และความประทับใจในทริปสั้นๆ นี้

Comments

comments