นายกฤษฎา หุตะเศรณี (คนที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสซานซ์ จำกัด ร่วมด้วย Mr.David Gibson Moore (คนที่ 1 จากขวา) ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสซานซ์ จำกัด และ ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.อุตตม สาวนาน (คนที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวาระการเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน ที่กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

comments