Editor's Pick

เศรษฐกิจไทยระยะยาวเสี่ยงภาวะ “ต้มกบ”

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์ ได้ร่วมจัดเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย 2560 : SOMTUM Crisis ?” นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในระยะสั้น เศรษฐกิจไทยไ...