แบ่งปันบนเฟสบุ๊ค
ทวีตบนทวิตเตอร์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยสโมสรพนักงาน ร่วมกับ พันธมิตรในชุมชนพระราม 4 และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในกิจกรรม “อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้อง” ที่โรงเรียนวัดคลองเตย กรุงเทพฯ

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พาพนักงานจิตอาสากว่า 80 คน มาช่วยทาสีปรับปรุงห้องเรียนให้ โรงเรียนวัดคลองเตย มอบโต๊ะเรียนใหม่ที่สดใส พร้อมจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพในฝั น รวมการสนับสนุนกว่า 100,000 บาท

กิจกรรมอาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้องโรงเรียนวัดคลองเตย เป็นกิจกรรมร่วมกับสถานีโทรทั ศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 และพันธมิตรชุมขนพระราม 4 เพื่อพัฒนาชุมชนคลองเตย โดยประกอบด้วย การทาสีปรับปรุงห้องเรียน สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยพนักงานจิตอาสาจากเอสโซ่ และ ไทยทีวีสีช่อง 3 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันบริจาคเพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะเรียนใหม่ และมีการแนะแนวอาชีพในฝัน ซึ่งประกอบไปด้วย วิศวกรจากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา แพทย์จากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ผู้ประกาศข่าวจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และวิทยากรจากศูนย์หนังสือจุฬา ซึ่งมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนประถมปลายจากโรงเรียนวัดคลองเตย

Comments

comments