นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ BSM

บิวเดอสมาร์ทโตไม่หยุด สยายปีกเข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ หลังบอร์ดอนุมัติ ซื้อโครงการ The Teak มูลค่า 145 ล้านบาท เตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นขาย PP 200 ล้านหุ้น ระดมทุนซื้อโครงการ

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ BSM เปิดเผยว่า ผลประกอบการ 9 เดือน ของปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 35.95 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 2.26 ล้านบาท

ในขณะที่รายได้ 9 เดือนขยับสูงขึ้นอยู่ที่ 403.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.28 ล้านบาท คิดเป็น 2.87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 392.50 ล้านบาท

จากการที่บริษัทฯมียอดขายเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง คือผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมสำหรับตกแต่งภายใน หรือ Aluminum for Interiors จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 26.71% เป็น 30.24% ในปี 2560 ประกอบกับปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง นอกจากนี้บริษัทยังสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินดีขึ้น ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 35.95 ล้านบาท นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ปีนี้บริษัทฯยังคงตั้งเป้ารายได้เติบโตอยู่ที่ระดับ 20% จากธุรกิจการผลิต และจำหน่ายอะลูมิเนียม อัลลอย และธุรกิจการผลิต และจำหน่ายประตู หน้าต่าง ซึ่งบริษัทฯได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการ “แสนสรา” เริ่มเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วง high season มีนักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจมาดูโครงการจำนวนมาก

บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอสังหาฯมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ซื้อโครงการ The Teak Sukhumvit 39 จากบริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 70

ยูนิต สำหรับเป็นที่พักอาศัยในย่านใจกลางสุขุมวิท ในราคา 145.00 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายเตรียมการเบื้องต้น อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมียอดการจองซื้อจำนวน 68 ยูนิต จากทั้งหมด 70 ยูนิต หรือคิดเป็น 97.14% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมด โดยคณะกรรมการได้อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่คือ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยบิวเดอสมาร์ทถือหุ้น 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะเป็นการขยายธุรกิจ รวมถึงเพิ่มช่องทางการรับรู้รายได้ และกำไร

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2561 เพื่ออนุมัติเงินทุนในการซื้อโครงการดังกล่าว โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด หรือ Private Placement: PP จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000,000 บาท กำหนดวันเสนอขายหุ้น PP ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

Comments

comments