กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’ เดินหน้าสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเยาวชน และประชาชนทั่วไปในด้านดนตรี โดย คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2561 (Thailand International Wind Symphony Competition 2018) ชิงถ้วยรางวัล และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท การรับสมัครแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

– Class A Wind Symphony จำนวนสมาชิก 45-80 คน เปิดรับสมัครทุกเพศทุกวัย

– Class B Wind Symphony จำนวนสมาชิก 45-80 คน เปิดรับตัวแทนจากทุกสถาบันการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสมาชิกทุกคนต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้น

– Class C Small Wind Ensemble จำนวนสมาชิก 4-15 คน เปิดรับสมัครทุกเพศทุกวัย

– Class D Small Wind Ensemble จำนวนสมาชิก 4-15 คน เปิดรับตัวแทนจากทุกสถาบันการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสมาชิกทุกคนต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้น

นอกจากนี้ วงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้ทำการแสดงที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มกราคม 2561 นี้!!!

Comments

comments