แบ่งปันบนเฟสบุ๊ค
ทวีตบนทวิตเตอร์
ลุ้น “แผนแม่บท-ยุทธศาสตร์แร่” ปลดล็อคเหมือง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ “ยุทธศาสตร์แร่ 20 ปีและแผนแม่บทแร่ 5 ปี” เข้าสู่การพิจารณาของครม. สภาการเหมืองแร่หวังปลดล็อกการต่ออายุและขอประทานบัตรใหม่

แหล่งข่าวทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมายังเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้นำเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 ที่ผ่าสนความเห็นชอบแล้ว เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ประเด็นการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่นี้เป็นปัญหานับตั้งแต่มีการประกาศใช้พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 นับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพราะมีผลต่อการต่ออายุประทานบัตร หรือขอประทานบัตรใหม่ ซึ่งภาคเอกชนผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้เสนอปัญหามาต่อเนื่องว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ดังเช่นที่สภาการเหมืองแร่ สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมมนต์ไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย ชมรมสินแร่อุตสาหกรรมและวัสดุก่อสร้าง และสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนได้ร่วมจัดการสัมมนาเรื่อง “สัญญาณเตือน…เมกะโปรเจ็กต์ไทยและอุตสาหกรรมกอสร้าง” เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 แล้วมีการสรุปสาระสำคัญเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานต่งๆ ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัญหานี้เป็นที่รับรู้ในระดับรัฐบาลโดยเฉพาะใน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีความรับผิดชอบร่วมกันอยู่ในฐานะผู้กำกับดูแล แต่ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้ร่วมแก้ไขปัญหาเพราะเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบในฐานะเจ้าของเมกะโปรเจ็กต์ด้านคมนาคม อาทิ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ ท่าเรือน้ำลึก การขยายและปรับปรุงสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง

แหล่งข่าวสภาการเหมืองแร่ให้ความเห็นว่า ฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองแร่และผู้ประกอบการอุตสาหกรมก่อสร้าง รอคอยด้วยความหวังว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 5 ปี มีผลบังคับใช้ทันที เพื่อให้กระบวนการที่เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น เช่น เรื่องโซนนิ่ง หรือการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองแร่ เป็นต้น

Comments

comments