แบ่งปันบนเฟสบุ๊ค
ทวีตบนทวิตเตอร์

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องกรองน้ำ ปั๊มความร้อน เครื่องเป่ามือและปั๊มน้ำชั้นนำจากประเทศเยอรมนี เข้ามอบเครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DX H2OT มูลค่า 2,790 บาท จำนวน110 เครื่อง รวมเป็นมูลค่า 306,900 บาท ให้กับอาคาร ‘ธรรมาศรม’ หรือ Mindfulness Hospital ณ เสถียรธรรมสถาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่ วยและผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรมต่อไป

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งศานติ

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งศานติ เมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้ได้ก่อสร้างอาคารธรรมาศรมขึ้นเพื่อเป็นชุ มชนสาธิตของวิถีชีวิตที่เข้าใจธรรมะ ธรรมชาติและการพึ่งพาตนเอง เป็นสถานที่เกื้อหนุน สำหรับคนทุกวัยในการศึกษาธรรมะ เครื่องมือในการพ้นทุกข์  โดยห้องพักภายในอาคาร มีการนำศิลปะมาผสมผสานออกแบบให้ เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ทั้ง 3 วัย ตั้งแต่ ปฐมวัย – คุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือมีลูกเล็ ก มัชฌิมวัย– วัยรุ่น และ ปัจฉิมวัย– ผู้สูงอายุ พร้อมใส่แนวคิดให้ผู้อยู่เกิ ดความสุขได้จากความเรียบง่าย

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กล่าวว่า “เสถียรธรรมสถานเกิดขึ้นด้วยความกตัญญูในพระธรรม หลังจากที่แม่บวชมาแล้ว 7 ปี และเห็นว่าธรรมะได้ช่วยให้ชีวิตแม่ดีขึ้น จึงตั้งใจก่อตั้งเสถี ยรธรรมสถานขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ที่มีธรรมมะมั่นคง เปรียบดั่งสวนในเมืองสำหรับคนที่ มีความทุกข์เข้ามาแล้วจะพ้นทุกข์ หากใครไม่ทุกข์ก็จะเป็นสถานที่ๆ จะสอนให้ใช้ชีวิตอย่างไม่มักง่าย เพื่อสอนธรรมมะที่คนสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยอาคารธรรมาศรมเกิดจากความร่วมมือของศิลปินหลายท่านที่ช่วยกัน จนเกิดเป็นผลงานของคนเสียสละจำนวนมาก สามารถรองรับคนได้กว่าพันคน ตัวอาคารมีความสะดวกในการใช้สอย ให้คนสะดวกง่าย สัปปายะในการบรรลุธรรมได้อย่างง่ายดาย”

โดยสตีเบล เอลทรอน ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องอาบน้ำภายในตัวอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริ มอาคารธรรมาศรม สถานที่เรียนรู้ธรรมะ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพ้นทุกข์ สถานที่พักผ่อนกายและใจแห่งสำคัญในกรุงเทพฯ บุคคลทุกเพศ ทุกวัย โดยเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่น DX H2OT เนื่องจากใช้งานง่ายและมี การออกแบบที่โดดเด่น ได้รับรางวัล ดีไซน์ระดับโลก มีมาตรฐานความปลอดภัยตามฉบับวิศวกรรมเยอรมันและเหมาะสมกับสถานที่

แม่ชีกลาวเพิ่มเติมว่า “ความสะดวกสบายแล้วแท้จริงเกิดจากความเรียบง่าย อาคารธรรมาศรมส่งเสริมให้คนมี ความสัปปายะหรือความสบายเพื่อให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง โดยเครื่องทำน้ำอุ่นที่ทางสตี เบล เอลทรอนได้มอบให้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียด มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยความเรียบง่าย แค่เพียงมีที่อาบน้ำให้สบาย ร่างกายสะอาด เนื้อตัวสะอาด เราสามารถผ่อนคลายได้ง่ายๆ”

สตีเบล เอลทรอนมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างอาคารเรียนให้กับเยาวชนในต่างจังหวัด หรือในครั้งนี้คือการบริจาคเครื่องทำน้ำอุ่นให้แก่อาคาร ‘ธรรมาศรม’ ณ เสถียรธรรมสถาน โดยเล็งเห็นความสำคัญและแนวคิดของอาคารธรรมาศรม สถานที่ที่เป็นเสมือนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ให้ผู้คนเข้ามาปฏิบัติธรรม พักทั้งกายและพักทั้งใจ ช่วยให้ผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่ เข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยการที่ใช้แนวคำสอนทางพุทธศาสนามาปรับให้เหมาะกับคนในปัจจุบัน

คุณพัลลภ เชี่ยวชาญวิทยเวช ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการคืนความสุขสู่สังคมของสตีเบล เอลทรอน ที่ทางบริษัทได้เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ ทางสตีเบล เอลทรอนต้องการสนับสนุนให้มี สถานที่ที่ดีเพื่อเข้าไปปฎิบัติธรรม เราจึงร่วมในการมอบเครื่องอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้คนที่เข้ามาปฏิบัติ ธรรมภายในธรรมาศรม ให้สามารถผ่อนคลายและมีความสุขได้ง่ายๆ จากการอาบน้ำ ร่างกายสะอาด สบายตัว สบายใจ มอบความอบอุ่นให้แก่ผู้ปฏิบัติ ธรรมในระยะยาว”

Comments

comments