เศรษฐกิจซีแอลเอ็มวีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องราว 6-7% ในปี 2019 จากการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบค่อนข้างจำกัดโดยการส่งออกคาดว่าจะรักษาระดับการเติบโตที่ดีได้ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการของคู่ค้าสำคัญที่มีต่อสินค้าที่ผลิตโดยเศรษฐกิจซีแอลเอ็มวีภายใต้สิทธิประโยชน์ทางการค้าด้านการลงทุน เศรษฐกิจซีแอลเอ็มวียังคงสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติได้
โดยเฉพาะในการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและแนวโน้มการขยายโรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต

ทั้งนี้เวียดนามมีแนวโน้มเป็นฐานการผลิตที่จะสามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้สูงท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจากการที่มีผู้ผลิตสินค้าในจีนหลายรายตัดสินใจประกาศย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯและใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของเวียดนามในเรื่องต้นทุนการผลิตและสิทธิประโยชน์ทางภาษี

นอกจากนี้การท่องเที่ยวในภาพรวมที่มีแนวโน้มสดใสจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจซีแอลเอ็มวีโดยนักท่องเที่ยวจากจีนและจากประเทศในภูมิภาคเอเชียคิดเป็นสัดส่วนขนาดใหญ่และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงระยะสั้นคือความเปราะบางต่อเศรษฐกิจภายนอกและปัจจัยเสี่ยงรายประเทศซึ่งรวมถึงความผันผวนของสกุลเงินท้องถิ่นซีแอลเอ็มวีที่อาจสูงขึ้นความเป็นไปได้ที่กัมพูชาและเมียนมาจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ Everything But
Arms (EBA) เนื่องมาจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินเชื่อในกัมพูชาและเวียดนาม

กัมพูชาจะรักษาระดับการเติบโตที่สูงราว 6.8% ในปี 2019 จากอุปสงค์ภายนอกที่แข็งแกร่ง

การส่งออกคาดว่าจะเร่งตัวก่อนสหภาพยุโรปถอนสิทธิประโยชน์ EBA ในเดือนสิงหาคม 2020ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาประกอบกับการท่องเที่ยวจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่จากแนวโน้มการขยายตัวสูงในอนาคตโดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักในกัมพูชา

ลาวคาดว่าจะขยายตัวสูงขึ้นเป็น 7% ในปี 2019โดยมีการส่งออกไฟฟ้าและการก่อสร้างเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก

อย่างไรก็ตามการอ่อนค่าของเงินกีบและแนวโน้มการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจด้านต่างประเทศ

เมียนมามีแนวโน้มฟื้นตัวที่ราว 6.8% ในปี 2019 โดยมีการส่งออกเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก

การส่งออกคาดขยายตัวต่อเนื่องเป็นตัวเลขสองหลักในขณะที่ภาคการผลิตและการบริการคาดว่าจะเติบโตราว 8%ความเสี่ยงต่อการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจในปีนี้และระยะข้างหน้าเพิ่มขึ้นจากความเป็นไปได้ที่เมียนมาจะถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกในประเด็นวิกฤตโรฮิงญา

เวียดนามจะยังคงขยายตัวได้ดีราว 6.5% ในปี 2019 ต่อเนื่องจากปี 2018 ที่เติบโต 7.08%

เวียดนามสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้เป็นจำนวนมากรวมถึงการเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแห่งใหม่ของจีนหากสงครามการค้ามีแนวโน้มยืดเยื้อแต่ความท้าทายเชิงโครงสร้างสำคัญของเวียดนามคือการเติบโตอย่างรวดเร็วของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่ชาวต่างชาติเป็นผู้ลงทุนในขณะที่การถ่ายโอนเทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ำจึงเป็นความท้าทายของการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของเวียดนามในระยะต่อไป

 

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน
ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
จิรามน สุธีรชาติ นักวิเคราะห์
กัลยรักษ นัยรักษ์เสรี นักวิเคราะห์
EIC Online: www.scbeic.com LINE: @SCBEIC

Comments

comments