โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ (King’s College International School Bangkok) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโรงเรียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดยโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ (King’s College School, Wimbledon) หนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุดในโลก แตกต่างด้วยแนวคิดการพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีจิตใจที่รักการเรียนรู้พร้อมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับระบบการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อปลูกฝังคุณค่าของนักเรียนในทุกมิติ (Pastoral Care) และมุ่งเน้นการผสานกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ เพื่อฝึกทักษะชีวิตลงไปในหลักสูตรร่วมผสม (Co-curricular Programme) เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าและร่วมสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคต โดยโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถนนรัชดา – พระราม 3  เปิดสอนนักเรียนชายและหญิง อายุ 2-18 ปี (Pre-nursery – Year 13) และจะเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2563 ชั้น Pre-nursery (อายุ 2 ปี) จนถึง Year 6 (อายุ 11 ปี) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kingsbangkok.com

มร. แอนดรูว์ ฮอลส์ ครูใหญ่โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ

มร. แอนดรูว์ ฮอลส์ ครูใหญ่โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นว่าหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุดในโลก และได้รับจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าสุดยอดโรงเรียนที่มีคะแนนสอบดีที่สุดของอังกฤษมาโดยตลอด นักเรียนของโรงเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ปีละประมาณ 25% หรือประมาณ 300 คนในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นักเรียนมากกว่า 90% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองเลือกเป็นอันดับแรกทั้งในประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเยล ได้สำเร็จ”
“ทั้งนี้ เรามีวิสัยทัศน์ที่มองไปไกลกว่าเรื่องของความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเท่านั้น ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ไปจนถึงการเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของโลกในอนาคตนั้น เด็กๆ ต้องการมากกว่าความพร้อมมากกว่าสติปัญญาและวิชาการ เด็กๆ จะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมของความประพฤติและมารยาทที่นอบน้อม (Good Manners) จิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา (Kindness) และจิตวิญญาณแห่งการใฝ่รู้สู่ปัญญา (Wisdom)” มร. แอนดรูว์ กล่าว

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

“โดยที่โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ เรามุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะความรู้ที่รอบด้าน (Well-Rounded Talent) ผ่านการทำ หลักสูตรร่วมผสม หรือ Co-curricular Programme ซึ่งหมายถึงการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ ที่ออกแบบให้เป็นกิจกรรมที่อยู่นอกห้องเรียน เน้น 3 สิ่งสำคัญคือ ความคิดสร้างสรรค์ วิชาการ และกีฬาหรือศิลปะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทำควบคู่ไปกับ การดูแลนักเรียนแบบ Pastoral Care ซึ่งเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อปลูกฝัง ‘คุณค่า’ ของนักเรียนในทุกเรื่องและทุกมิติของความเป็นคิงส์คอลเลจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน กีฬา กิจกรรมสันทนาการ เพื่อนำไปสู่ความสุขต่อการเรียนรู้จนนำไปสู่ผลการเรียนที่ดีในที่สุด โดยคุณครูจะดูแลนักเรียนด้วยความใส่ใจ เห็นถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละคนต่อเนื่องไปตั้งแต่เด็กจนโต เพื่อจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน โดยปราศจากความกดดันทางจิตใจและอารมณ์” มร. แอนดรูว์ กล่าวเพิ่มเติม

“เราเชื่อมั่นว่า หัวใจที่ยิ่งใหญ่ จะสามารถพาให้เด็กๆ เติบโตไปได้ไกลกว่า ซึ่งในทุกวันนี้ การเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก ไม่เพียงต้องการนักเรียนที่มีความโดดเด่นพิเศษและมีความเป็นผู้นำเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นผู้ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและโลกในอนาคตได้” มร. แอนดรูว์ กล่าวสรุป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ได้กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับด้านการบริหารการศึกษาของประเทศไทยให้กับหลายๆ สถาบัน เรามีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ซึ่งเราใช้เวลาอยู่นานทั้งศึกษาข้อมูล เฟ้นหาโรงเรียนในประเทศอังกฤษที่มีศักยภาพระดับโลกและมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเรา จนได้พบกับ โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน ในการสร้างและพัฒนาโรงเรียนที่ไม่เพียงสอนให้เด็กเก่งในการสอบ แต่ปลูกฝังให้มีใจรักและใฝ่หาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะอายุเท่าใด รวมถึงฝึกสอนกีฬาและจัดกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาและเติบโตขึ้นไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพครบถ้วน ไม่ได้มีแต่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งเมื่อผนวกกับหลักการสอนเพื่อให้เด็กมีความตระหนักถึงคุณค่าของสังคม เด็กๆ เหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเป็นบุคลากรที่สร้างประโยชน์และเป็นที่ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง”

“โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพเกิดขึ้นจากการตั้งใจที่จะทำโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด ไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและผู้ปกครอง แต่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในเอเชีย และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางศึกษาของภูมิภาคเอเชียต่อไป” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร กล่าว

มร. ธอมัส บานยาร์ด ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

มร. ธอมัส บานยาร์ด ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า “โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 ในโลกและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ก่อตั้งด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ โดยเรามีความตั้งใจที่จะนำหลักการและวิธีในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาให้นักเรียนที่ไทยมีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ กระบวนการสรรหาบุคลากรด้านต่างๆ โดยคุณสมบัติหลักที่ต้องการคือ ความมุ่งมั่นใส่ใจ (Passion) ในการเป็นเพื่อนที่จะพานักเรียนทุกคนไปจนประสบความสำเร็จ บุคลากรทุกคนจึงต้องพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงที่นักเรียนสนิทใจจะพูดคุยได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน หรือเรื่องชีวิตส่วนตัว”

Comments

comments