Let’s relax บูติคเดย์สปาชื่อดัง โดย นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ และนายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป เซ็นสัญญาเข้าเป็นผู้ให้บริการสปาในโรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ร่วมกับนางวิไลพร พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ และนายวศิน พิตรปรีชา รองกรรมการผู้จัดการ บจ.เรือรัษฎาโฮเต็ล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายนนี้

Comments

comments