เพื่อให้เข้าใจถึงการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของมณฑลส่านซี CIPG และ China Report ASEAN ได้นำคณะสื่อมวลชนไทยเข้าเยี่ยมกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวส่านซี โดยมีนายหวัง เสี่ยว เลี่ยง เลขาธิการกลุ่มบริษัทฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปว่ามีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลมณฑลส่านซีมอบสิทธิให้ดำเนินการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ.1998 บริการการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรม เทคโนโลยี การลงทุนเพื่อการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 9 บริษัทย่อย ถึงเดือนมิถุนายน 2019 มีสินทรัพย์มากกว่า 26,000 ล้านหยวน มีกำไรปีละประมาณ 100 ล้านหยวน ปี 2018 มีนักท่องเที่ยว 30 ล้านคนครั้ง ปี 2019 มีมาแล้ว 16.7 ล้านคนครั้ง ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทได้ขยายออกไปยังมณฑลไหหลำ กวางสี เสฉวน

ผลงานของกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวส่านซีได้รับการยกย่องเป็นผู้ประกอบการที่ติด TOP 500 ของจีน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารมีเป้าหมายจะทำให้ติด TOP 20 ด้านการท่องเที่ยวของจีน โดยพยายามจะแปรสภาพเป็นโฮลดิ้งการลงทุน  ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลมากกว่าลงไปปฏิบัติเอง เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

พระราชวังหัวชิง
kong-tong-shan

นายหวัง เสี่ยว เลี่ยง เปิดเผยว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับห้าเอ (AAAAA) อยู่สองแห่งคือ พระราชวังหัวชิง และภูเขาคงถงซาน และระดับสี่เอ (AAAA) อีกสองแห่ง คือ น้ำตกหูโข่ว และโรงถ่ายภาพยนตร์ไป่ลู่หยวน ที่อยู่ภายใต้การดูแล ซึ่งน่าเสียดายว่าทั้งสี่แห่งคณะเราไม่มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมเพราะเวลาจำกัด

Hukou
Hukou

ที่เสียดายมากคือ “หัวชิงกง” อดีตพระราชวังของจักรพรรดิถังเสวียนจง กับพระมเหสีหยางกุ้ยเฟย ผู้ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 4 หญิงงามแห่งแผ่นดินจีน ที่อยู่ห่างซีอานแค่ 30 กิโลเมตร โดยมีการจัดการแสดงยามราตรี ที่ประกอบด้วยแสงสีเสียงท่ามกลางธรรมชาติ ว่ากันว่าน่าตื่นตาตื่นใจมาก ถ้ามีโอกาสคราวหน้าต้องไม่พลาด

หัวชิงกง
หัวชิงกง

Comments

comments